KAEFER ENERGY 
 
English   |   Norsk
English   |   Norsk

  KAEFER Energy tilbyr alle relevante typer av tilkomsttjenester som benyttes innen olje- og gassmarkedet, on- og offshore.

  KAEFER Energy er spesialister på å levere komplette løsninger innenfor tilkomst. Dette inkluderer ledelse, planlegging, design, styrkeberegninger, montering, inspeksjon, dokumentasjon og demontering. Våre kompetente ingeniører bidrar til å finne de gode løsningene for spesielt komplekse prosjekter.

  KAEFER Energy har høyt kvalifisert personell innen tilkomst. Vi leverer stillasarbeidere, tilkomstteknikere, riggere, flaggmenn/dekk-mannskap, installatører av habitat. Vi har bred erfaring med værbeskyttelse under tøffe klimatiske forhold.

  Tilkomstteknikk
  KAEFER Energy tilbyr spesialisert personell innenfor tilkomstteknikk ved gjennomføring av prosjekter i hele olje- og gass industrien. Vi tilbyr et omfattende utvalg av tilkomstteknikktjenester innenfor inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og redningstjenester i områder hvor det er vanskelig å komme til, for eksempel i lukkede rom og ved høye konstruksjoner.

  Tilkomstteknikk er egnet for både små og store operasjoner. Det involverer færre personer, noe som avlaster sengekapasiteten. Vårt TT-personell innehar alltid multikompetanse, ikke bare innen ISO-fag, men også innen mekanisk- og elektrofag. Tilkomstteknikk er i mange tilfeller en kostnadseffektiv og sikker løsning, og som leverandør av alle relevante typer tilkomst, kan KAEFER Energy alltid vurdere hvilken løsning som vil være den beste. Alt utstyr og personell oppfyller definerte krav til sikkerhet og sertifisering. KAEFER Energy er SOFT-sertifisert som "Utførende Bedrift" for TT-tjenester.

  KAEFER Energy er sertifisert i henhold til:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
   
  Country-websites